Suchen
Region (fr)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Entreprenörspaket

Entreprenörspaket

Lokala kommunala försörjningsbolag, t.ex. energi- och vattenförsörjningsbolag, ansvarar för att planera och skapa husanslutningar för el, gas och vatten. Vi rekommenderar att man tar kontakt med distributören redan innan byggnationen påbörjas för att kunna utföra planeringen av nätanslutningarna i god tid. I många regioner överförs förberedelsen av husinföringen till uppdragsgivaren för nätanslutningarna och kan efter godkännande av försörjningsföretagen införskaffas i den lokala fackhandeln. Välj bara din närmsta fackhandlare vid produkten, så kan du beställa ett komplett paket direkt från lagret.

I Hauff-Techniks entreprenörspaket finns alla komponenter som krävs för enkel- eller multigenomföring i byggnader i ett och samma paket. För att installationen ska kunna utföras fackamannamässigt medföljer en lättolkad installationsanvinsing. I denna förklaras alla installationssteg med referensbilder, enkelt och lättförståeligt.

Vägginföring

Multigenomföring entreprenörspaket för byggnader med källare

för montering i MSH PolySafe-hölje

MSH PolySafe BHP MFR
För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas). För …

MSH PolySafe hölje

För entreprenörspaket MSH PolySafe vägg BHP-MFR

MSH PolySafe MFRx
Gas- och vattentätt hölje för entreprenörspaket MSH PolySafe vägg BHP-MFR med integrerad yttertätning. Vid …

Multigenomföring entreprenörspaket

för byggnader med källare

MSH PolySafe BHP
För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas).

Entreprenörspaket för en sektion

för byggnader med källare

ESH PolySafe BHP
Entreprenörspaket för enkel husgenomföring, passar till områdena gas, vatten och el; kan användas i alla …

Golvinföring

Entreprenörspaket för en sektion (Kopie)

för byggnader utan källare

ESH Basic FUBO BHPxm
Entreprenörspaket för enkel husgenomföring, passar till områdena gas, vatten och el.

Multigenomföring entreprenörspaket

för byggnader utan källare

MSH Basic FUBO BHPxm
För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas).

Genomföring entreprenörspaket XL

för byggnader utan källare

ESG100 FUBO BHPXL10m
"Entreprenörspaket XL som genomföring för byggnad passande för förgreningarna gas, vatten eller ström. "