Suchen
Region (fr)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Extra

Alltid. Säker. Tät.

Extra

Hauff-Technik har förutom gas- och vattentäta kabel- och rörgenomföringar samt husinföringar fler intressanta produkter och kompletterande lösningar för marknadssegmenten bygg och industri i sitt produktutbud.

Lösningarna från Hauff-Technik bygger på intelligent teknik med största möjliga flexibillitet under planering och genomförande, material av hög kvalitet, enkel montering och högsta möjliga säkerhet.

Du kan välja mellan följande produktprogram:

  • Jordanslutningssystem HEA – säkerhet för människa och anläggning
  • Brandkyddssats HSS – gas- och vattentät brandvägg
  • Takgenomföringar – lösningar för flata tak
  • Fundamentrör – maximal flexibilitet och enkel hantering på varje byggarbetsplats
Jordningar

Jordanslutningarna HEA kan levereras som genomföring eller jordanslutningspunkt i olika utföranden utifrån den aktuella kravprofilen. Förutom …

Brandskydd

Brandväggen HSS ger hög flexibilitet vid planering och utförande, enkel efterförläggning samt enkel montering. Förutom brandklass S90 enligt DIN …

Takgenomföringar

Tätning av kablar och ledningar för sol-, klimat- och mobilradioanläggningar gör att våra kunder ständigt ställs för stora utmaningar. Hauff-Technik …

Fundamentrör

Med fundamentrören HFR från Hauff-Technik kan anläggningsarbete och stolpinstallation utföras oberoende av varandra. Fundamentröret med kabelinföring …

Speciallösningar
Vid tätning av medialedningar i byggnader finns det oändliga många olika användningsfall och krav. Ofta måste man även ta hänsyn till befintliga …
Hämtningsbara filer